مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش شروع عملیات خیبر با رمز یا رسول الله

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
109043
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

3
بهمن
1362
تعداد: 
2 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

گزارش شروع عملیات خیبر با رمز یا رسول الله در 3 بهمن ماه 1362، این سند از معاونت طرح وعملیات فرماندهی کل سپاه برای فرماندهی کل مناطق شماره 2 سیار ارسال شده و در آن به هدایت عملیات توسط قرارگاه های کربلا و نجف پرداخته است.

متن سند: 

گزارش شروع عملیات خیبر با رمز یا رسول الله در مورخه 3 بهمن ماه 1362

تصاویر مرتبط: