مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش شناسایی وضعیت خطوط مقدم در عملیات کربلای 5

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
25875
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

25
دی
1365
تعداد: 
5 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

نقشه آرایش یگانها،صورت بندی و گسترش نیروهای دشمن در منطقه عملیاتی مشخص شده است و وضعیت خطوط خودی (25 کربلا،41 ثارالله،27 حضرت رسول و 48 فتح) ودشمن نشان داده شده است.

کالک منطقه عملیاتی کربلای 5 را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
اماکن: