مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش عملیاتی تجدید نظر شده شماره 2 حمزه سید الشهدا

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
19108
نوع سند: 
سند مکتوب
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

18
فروردین
1362
تعداد: 
2 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

گزارش عملیاتی تجدید نظر شده شماره 2 حمزه سید الشهدا

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: