مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش عملیات بیت المقدس 2

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
98043
نوع سند: 
دستخط
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

26
دی
1365
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

این گزارش ساعت 09:10 صبح روز اول عملیات از سوی معاونت اطلاعات نیروی زمینی سپاه (محمد باقری) تهیه شده و به پیشروی ها، نتایج عملیات و دستاوردها تا زمان ارائه گزارش پرداخته شده است.

تصاویر مرتبط: 
فایل همراه: 
جبهه های نبرد: 
اماکن: