مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش عملیات والفجر3 از اطلاعات عملیات قرارگاه نجف

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
19991
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

7
شهریور
1362
تعداد: 
6 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

درتاریخ 1362/5/8 در منطقه عمومی مهران عملیات والفجر3 در ساعت 23 با رمز یا الله آغاز شد و اهداف به دست آمده از عملیات عبارت بودند از: آزاد سازی ارتفاعات مهم زالو آب -آزادسازی ارتفاعات نمک لان و وادار نمودن دشمن به استقرار در زمین های پست واز بین رفتن دید دشمن نسبت به عقبه خط پدافندی ایران. - آزاد سازی قسمتی از ارتفاعات قلعه آویزان که دشمن را از تسلط کامل به شهر مهران محروم می کرد. - انهدام نیروهای دشمن.

محورهای عملیات: محدوده عمل لشکر نصر از مختصات( 03-78 ) مهران تا مختصات( 08-84 ) و حد تعیین شده برای تیپ 21 امام رضا در مختصات (08-71) مهران تا مختصات(10-72)

چگونگی عملیات: لشکر نصر موفق شد در ساعات اولیه عملیات اهداف تعیین شده را پاکسازی نماید و در شب دوم عملیات نیز ارتفاع 343 سقوط کرد و تیپ 21 امام رضا موفق شد در ساعات اولیه عملیات اهداف تعیین شده را پاکسازی نماید. سپس خاکریز ایجاد کرده و در پشت آن استقرار یابد و لشکر ثارالله از مقابل فرخ آباد تا دامنه های قلعه آویزان نیروها خط دشمن را منهدم نماید.

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: