مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش عملیات والفجر3 توسط تیپ مستقل زرهی 5 رمضان

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
127136
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

25
مرداد
1362
تعداد: 
3 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

این گزارش از تیپ مستقل زرهی 5 رمضان به فرماندهی قرارگاه کربلا می باشد که درآن به آمار و تلفات نیروی انسانی و ادوات خودی و دشمن اشاره شده است .

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
اماکن: