مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش عملیات کربلای 8

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
120861
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

25
فروردین
1366
تعداد: 
6 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

تاریخ شروع عملیات و شرح عملیات لشگرهای:  33 المهدی- 25 کربلا- 19 فجر- 10 سیدالشهدا(ع)- 31 عاشورا- 8نجف اشرف- 17 علی ابن ابیطالب(ع)- 27 حضرت رسول(ع). به همراه کالک پیوستی

متن سند: 

گزارش عملیات کربلای 8

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
اخبار مرتبط
اسناد مرتبط