مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش لحظه به لحظه عملیات والفجر 1 (سپاه هفتم حدید)

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
19202
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

22
فروردین
1362
تعداد: 
12 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

یکی از اسناد ناب دفاع مقدس، گزارش لحظه به لحظه عملیات والفجر1 در قرارگاه کربلا می باشد که با شماره 19202 در بانک اسناد این مرکز بایگانی شده است.

در این عملیات دو قرارگاه عملیاتی نجف و کربلا شرکت داشتند. سپاه هفتم حدید به فرماندهی احمد کاظمی، یگانهای تحت امر قرارگاه عملیاتی کربلا را در اختیار داشته است.

در این سند که دارای دو بخش اصلی است، ابتدا اهم مذاکرات بی سیمی از ساعت 22:45 روز 21/ 1/ 62 تا ساعت 05:20 روز بعد در ده صفحه یادداشت شده است. قسمت دوم سند، در دو برگ حاوی گزارش پست شنود از ساعت 22:23 روز 21 /1/ 62 تا ساعت 06:15 روز بعد می باشد.

یگانهای تحت امر قرارگاه عملیاتی کربلا، در این نبرد عبارت بودند از:

کربلا 1، شامل: لشکر 41 ثارالله (شش گردان پیاده) و تیپ 1 لشکر 21 حمزه (چهار گردان پیاده و یک گردان (-) تانک)؛

کربلا 2، شامل: لشکر 7 ولی‌عصر (پنج گردان پیاده) و تیپ 2 لشکر 21 حمزه (سه گردان پیاده و یک گروهان تانک)؛

کربلا 3، شامل: تیپ 33 المهدی (پنج گردان پیاده) و تیپ 3 لشکر 21 حمزه (سه گردان پیاده و دو گروهان تانک)؛

کربلا 4، شامل: لشکر 14 امام حسین (هشت گردان پیاده و دو گردان تانک) و تیپ 2 لشکر 77 خراسان (چهار گردان پیاده و یک گروهان تانک)؛

کربلا 5، شامل: لشکر8نجف‌اشرف(9گردان‌پیاده) و لشکر(-) 19فجر (هفت‌گردان‌پیاده و 1 گردان تانک)؛

تیپ 4 زرهی لشکر 21 حمزه (دو گردان مکانیزه و سه گردان تانک و دو گردان ژاندارمری) و یک گروهان از سپاه (به عنوان احتیاط) و تیپ 1 لشکر 17 علی‌ابن‌ابیطالب (سه گردان پیاده)؛

یگان‌های توپخانه، شامل: هشت گردان از ارتش و دو گردان از سپاه.

معرف های بی سیم عبارتند از:

سلیمانجاه: ل 21 حمزه

قاسم/ قاسم سلیمانی: ل 41 ثارالله

رئوفی : تی 7 ولیعصر (عج)

اسدی: ل 33 المهدی

ابوشهاب: ل 14 امام حسین (ع)

نبی رودکی: ل 19 فجر

 

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
شخص اصلی مرتبط با این سند :