مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش لحظه به لحظه قرارگاه نجف از شب آخر عملیات والفجر 8

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
13555
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

8
اردیبهشت
1365
تعداد: 
3 برگ
محل نگهداری: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
چکیده: 

عملیات والفجر 8 که با ناباوری دشمن منجر به از دست دادن منطقه مهم و استراتژیک فاو؛ و قطع ارتباط عراق با خلیج فارس شد؛ با مقاومتی طولانی از سوی دشمن مواجه گردید. این مقاومت ها یکی پس از دیگری با کمک الهی درهم شکسته شد و نهایتا در 8 اردیبهشت 1365 با عملیاتی که در منطقه کارخانه نمک صورت گرفت، به تثبیت وضعیت منتهی شد واحد اطلاعات نظامی قرارگاه نجف، اقدام به تهیه گزارش لحظه به لحظه از عملیات این شب نموده، آن را با طبقه بندی «خیلی محرمانه» به فرماندهی ارسال نموده است. سند دستنویس بوده و نسخه منتشر شده، دومین نسخه از چهار نسخه آن است که روی آن دستوری به این شرح نوشته شده است: « خلاصه گزارش در نوبه ای درج گردد». در پایان سند محلی است برای درج اسامی گیرندگان ( غیر از گیرنده اصلی، فرماندهی قرارگاه نجف)؛ که در سند ما این محل خالی است و احتمالا این نسخه متعلق به خود واحد اطلاعات نظامی قرارگاه می باشد. از لحاظ آشنایی با آداب نگارشی، «بسمه تعالی» در آغاز و «والسلام» در انتهای سند به چشم می خورد و پیوست آن، «صلوات» است. برای مشاهده متن سند در فرمت PDF روی نام فایل همراه کلیک کنید.

متن سند: 

بسمه تعالی

خلاصه گزارش عملیات در نوبه ای درج شود

خیلی محرمانه

از: قرارگاه نجف اط­.­ن

به: فرماندهی قرارگاه نجف

موضوع: گزارش لحظه به لحظه عملیات مورخة 8 /2 /65

1- در ساعت 21:5، تیربارهای دشمن روی سیل­بند اول اقدام به شلیک مداوم نمود.

2- در ساعت 21:5، تانکهای دشمن روی سیل­بند دوم آتش گشودند.

3- در ساعت 21:5، کاتیوشا رزمندگان اسلام مواضع دشمن را روی سیل­بند دوم و سوم بشدت زیر آتش داشت.

4- در ساعت 21:20، تانکهای دشمن از جاده استراتژیک بسوی رزمندگان اسلام شلیک می نمودند.

5- در ساعت 21:22، تانکهای دشمن بسمت رزمندگان اسلام روی سیل­بند سوم (رحمان) شلیک کردند.

6- در ساعت 21:33، در تقاطع جادة استراتژیک و سیل­بند اول درگیری بسیار شدید بود.

7- در ساعت 21:40، تعداد 4 دستگاه کاتیوشا دشمن از پشت سیل­بند سوم مواضع رزمندگان اسلام را زیر آتش داشت.

8- در ساعت 21:41، در تقاطع جادة استراتژیک و سیل­بند دوم کارخانه درگیری شدید بود.

9- در ساعت 21:42، بیسیم دشمن اعلام نمود موضع شمارة 8 را زیر آتش قرار دهد (سیل­بند اول کارخانه و سیل­بند رحمان2)

10- در ساعت 21:46، درگیری در مقرهای تقاطع جادة استراتژیک و جاده شنی شدت داشت.

11- در ساعت 21:47، توپخانه و کاتیوشا دشمن از پشت سیل­بند چهارم کارخانه به سمت رزمندگان اسلام آتش گشودند.

12- در ساعت 21:50، درگیری روی سیل­بندهای رحمان دوم و سوم شدید بود

13- در ساعت 21:54، تعداد 4 دستگاه کاتیوشا از پشت سیل­بند چهارم کارخانه به سمت رزمندگان اسلام آتش گشودند.

14- در ساعت 22:00، تعداد 11 دستگاه خودرو (احتمالاً حامل نیرو) وارد سیل­بند دوم شدند.

15- در ساعت 22:4، توپخانه های غربی رزمندگان اسلام موانع دشمن را بخوبی گلوله باران نمودند.

16- در ساعت 22:17، آتش­بارهای پشت سیل­بند 5 کارخانه بشدت به سمت رزمندگان اسلام آتش می گشودند.

17- در ساعت 22:15، یکی از فرماندهان واحدهای عراق اعلام نمود که تعداد آتش­بارها را زیاد نمائید.

18- در ساعت 22:17، یکی از فرماندهان عراقی (احتمالاً فرمانده گردان) اعلام نمود بعلت شدت آتش و درگیری مجبور به عقب­نشینی هستیم که فرمانده مافوق از او خواست مقاومت کرده تا نیروی جدید بکمک آنها بفرستد.

19- در ساعت 22:27، بی­سیمهای عراق همه بصدا در آمده و از آتش رزمندگان اسلام به وحشت افتاده بودند و به بالا گزارش کرده و اعلام می نمودند که آتش توپخانه های دشمن بشدت روی سر آنهاست.

20- در ساعت 22:27، یکی از عراقیها اعلام نمود که دیگر قادر نیستیم مقاومت کنیم.

21- در ساعت 23:15، یکی از واحدهای عراقی به فرماندهی مافوق اعلام نمود، اگر نیروی کمکی و مهمات برسد، مقاومت خواهد کرد.

22- در ساعت 23:15، یکی از واحدهای عراقی از فرماندهی بالا تقاضای نیرو نمود و اظهار داشت که فرمانده ما همراه با تعدادی از نفرات کشته شده­اند.

23- در ساعت 23:21، کاتیوشا دشمن از پشت سیل­بند 5 کارخانه بشدت بسمت رزمندگان اسلام آتش می گشودند.

24- در ساعت 23:21، از مقرّ تقاطع جادة استرات‍ژیک و جادة شنی بسمت رزمندگان اسلام تیراندازی می نمودند.

25- در ساعت 23:28، توپخانه­های دشمن سیل­بند شمالی کارخانه (مواضی [موازی] یا جادة ام القصر) را زیر آتش شدید داشتند.

26- در ساعت 23:36،  تیراندازی دشمن از تقاطع جاده استراتژیک و سیل­بند دوم بسمت رزمندگان اسلام قطع شده رزمندگان ما بشدت آن تقاطع را زیر آتش داشتند.

خیلی محرمانه

27- در ساعت 23:45، تعداد 8 دستگاه خودرو (احتمالاً حامل نیرو) از روی جادة شنی رابط البهار [البحار] و استرات‍ژیک بسمت منطقه درگیری در حرکت بودند.

28- در ساعت24:00، یکی از فرماندهان عراقی اعلام نمود خمپاره­ها مواضع شماره 5 (تقاطع سیل­بند شمالی و سیل­بند اول کارخانه و توپخانه موضع شماره 8 تقاطع سیل­بند اول و رحمان دوم را زیر آتش شدید داشتند.

29- در ساعت 24:15، یکی از فرماندهان عراقی اعلام نمود موضع شمارة 2 (تقاطع جادة استراتژیک و جادة شنی) را زیر آتش شدید بگیرید.

30- در ساعت 24:25، یکی از فرماندهان عراقی اعلام نمود موضع شماره 5 را بشدت زیر آتش توپخانه بگیرید چون دقیقاً نیروهای ما دیگر در آنجا نیستند.

31- در ساعت 23:40، یکی از فرماندهای عراقی اعلام نمود روی موضاع 2، 5، 8 آتش بریزید و مهلت ندهید.

32- در ساعت 24:45، یکی از فرماندهان عراقی اعلام نمود ضمن اینکه موضع شماره 5 را زیر آتش دارید مرتباً آن موضع را به وسیلة منور روشن نگاه دارید.

33- در ساعت 1:13، یکی از فرماندهان ]عراقی [ اعلام نمود آتش شدیدی و بیشتری روی موضع 5 بریزید.

34- در ساعت 1:35، تعداد 4 دستگاه کاتیوشا مستقر در سمت چپ سیل­بند 5 کارخانه به سمت راست سیل­بند 5 انتقال داده شدند.

35- در ساعت 2:26، کاتیوشاهای دشمن بشدت بسمت رزمندگان اسلام آتش گشودند.

36- در ساعت 4:12، یک فروند هلی­کوپتر دشمن روی سیل­بند 3، 4 و 5 مشغول پرواز بود.

37- در ساعت 4:55، تعداد زیادی منور در منطقة عملیاتی ریخته شد.

38- در ساعت 6:39، دشمن اقدام به پاتک توسط تانکها و کاتیوشا نمود.

39- در ساعت 7:30، تعداد 5 دستگاه ایفا حامل نیرو از سیل­بند شمالی کارخانه وارد سیل­بند 5 کارخانه شدند.

40- در ساعت 7:30، تعداد 2 فروند هلی­کوپتر دشمن بر فراز سیل­بند 2 و 3 در حال پرواز بودند.

41- در ساعت 8:15، تعداد 8 دستگاه تانک زرهی در جادة استرات‍ژیک مستقر بودند.

«والسلام»

خیلی محرمانه

      اطلاعات نظامی قرارگاه نجف

امضا

گیرندگان:                                                                                          

( در محل درج نام گیرندگان، هیچ نامی درج نشده است)

 

 

تصاویر مرتبط: 
فایل همراه: 
جبهه های نبرد: 
اماکن: