مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش نوبه ای عملیاتی شماره 3 کربلای 8

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
27622
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

21
فروردین
1366
تعداد: 
3 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

گزارش نوبه ای عملیاتی شماره 3 کربلای 8 (وضعیت نیروهای - اخبار مربوط به یگانهای همجوار- عملیات یگانهای:قرارگاه نوح، قرارگاه قدس، قرارگاه کربلا و لشگر 8 نجف ) از سوی معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه

متن سند: 

گزارش نوبه ای عملیاتی شماره 3 کربلای 8

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: