مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش نوبه ای 24 ساعته شماره 359

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
21754
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

5
مهر
1360
تعداد: 
5 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

در سند حاضر، مشروح عملیات شکست حصر آبادان پیرو فرمان فرماندهی کل نیروهای مسلح، امام خمینی (ره ) که با هماهنگی و همکاری کامل سپاه و بسیح و لشکر 77 خراسان و فدائیان اسلام با پیروزی کامل به انجام رسید.

حمله برای آزاد سازی شرق کارون در ساعت 1 بامداد مورخه 1360/7/5 باهماهنگی سپاه وارتش وسایر نیروها از سه جناح آبادان - ماهشهر- دارخوئین آغاز گردید ودر ساعات اولیه حمله نیروهای اسلام شرق جاده آبادان  - ماهشهر را پاکسازی کرده و خاکریزهای اول و دوم در ایستگاه 7 و 12 و خاکریز دشمن در فیاضیه به تصرف نیروهای مدافع اسلام درآمد و پیشروی به طرف پل حفار ادامه داشت تا اینکه به تصرف درآمد و از سمت دارخویین نیز شمال نهر شادگان و شرق کارون بطور کامل پاکسازی شده ورزمندگان روستای مارد رانیز به تصرف درآوردند وپیشروی ادامه پیدا کرد.

تصاویر مرتبط: