مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش نوبه ای 71 همزمان با عملیات نصر 8

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
29753
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

18
آذر
1366
تعداد: 
27 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

این سند گزارش نوبه ای شماره 71 بازه زمانی 66/8/23  الی 66/9/12 همزمان با عملیات نصر 8 می باشد و توسط معاونت اطلاعات نیروی زمینی سپاه تهیه شده است

صفحه اول:  وضعیت کلی دشمن 

صفحه دوم تا دهم : فعالیتهای عمده دشمن (زمینی : پیاده؛زرهی؛توپخانه؛ مهندسی؛ حرکات و جابجایی ها؛ نامنظم / هوایی: هواپیما؛ هلی کوپتر/ فعالیتهای دریایی)

صفحه دهم : جدول پروازهای هواپیماهای دشمن

صفحه یازدهم: جدول پروازهای هلی کوپترهای دشمن

صفحه دوازدهم : جدول فعالیت شناورهای دشمن

صفحه سیزدهم : زندانیان جنگی ( اسرا و پناهندگان) / و ضد انقلاب

صفحه شانزدهم: حفاظت اطلاعات / الکترونیک

صفحه هفدهم: متفرقه

صفحه هجدهم: ترتیب نیرو

صفحه نوزدهم: جو و زمین / تجزیه و تحلیل و بحث

صفحه بیستم: نتیجه

پیوست: خلاصه ای از بازجویی و اظهارات اسرای عملیات نصر 8

 

 

تصاویر مرتبط: 
شخص اصلی مرتبط با این سند :