مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش وضعیت منطقه عملیات خیبر

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
21257
نوع سند: 
اسناد نظامی

تاریخ تهیه

14
اسفند
1362
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
چکیده: 

واحد اطلاعات عملیات قرارگاه نجف گزارشی از وضعیت منطقه عملیاتی خیبر از ساعت 20:00 تاریخ 11/ 12/ 1362 تا ساعت 20:00 روز 14/ 12/ 1362 تهیه کرده است.

متن این گزارش به صورت دستنویس تهیه شده و شماره نامه 21/ 200 - ن می باشد.

بر روی سند هیچ مهری که نشان دهنده طبقه بندی آن باشد دیده نمی شود. نامه به امضای واحد اطلاعات عملیات قرارگاه نجف، محمد باقری است.

یادآوری می شود: در عملیات خیبر، تمام سازمان عملیاتی سپاه تحت عنوان قرارگاه نجف؛ و تمام سازمان عملیاتی ارتش به عنوان قرارگاه کربلا، سازماندهی شده بود.

متن سند: 

گزارش وضعیت منطقه عملیات خیبر

پس از تک شب گذشته نیروهای خودی درمحور طلائیه که امروز عصر توسط دشمن دفع و نیروهای خودی بعقب رانده شدند، عملیاتی در همین منطقه با استعداد 6 گردان پیاده طرحریزی  و بشرح ذیل اجرا گردید.

تی33 المهدی(عج) با استعداد 3 گردان از محورهای لشکر14 در شب گذشته وارد عمل شده و پس از شکستن خط در محور سیلبند و جاده آسفالته حدود 2 کیلومتر پیشروی نمود . لشکر19 فجر نیز با استعداد 3 گردان پس از تیپ 33 المهدی وارد عمل شده و به سمت چپ تاحدی پاکسازی نمود.

تصاویر مرتبط: