مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش رسمی عملیات والفجر 2

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
19812
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

9
مرداد
1362
تعداد: 
3 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

طرح و عملیات ستاد مرکزی سپاه، گزارش چگونگی انجام این عملیات را به طور خلاصه در دو برگ برای مناطق 11 گانه سپاه پاسداران ارسال نموده است.

تصاویر مرتبط: 
فایل همراه: 
جبهه های نبرد: 
شخص اصلی مرتبط با این سند :