مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش کامل از عملیات زین العابدین - مربوط به عملیات مسلم بن عقیل

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
17640
نوع سند: 
سند مکتوب
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

26
آبان
1361
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

گزارش کامل از عملیات زین العابدین - مربوط به عملیات مسلم بن عقیل

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: