تشیع در عراق و مناسبات با ایران

مولف
رسول جعفریان
مترجم
ندارد
مالک
فصلنامه مطالعات تاریخی
موضوع
مباحث قومی و منطقه ای
زبان
فارسی
شماره
پانزده
شابک
ندارد
تاریخ انتشار
۲۹ بهمن ۱۳۸۵
محل انتشار
فصلنامه مطالعات تاریخی
ناشر
فصلنامه مطالعات تاریخی

رسول جعفریان پژوهشگر نام آشنای کشور در نخستین اثر تألیفی خود برای فصل‌نامه مطالعات تاریخی، تاریخ مرجعیت در عراق همراه با جامعه شیعیان آن منطقه را دست‌مایه تحقیق خود قرار داده و با توجه به نقش فراملی مرجعیت، روند سیاسی این موضوع را تا زمان حال عراق و نسبتی که در هر دوره با کشور ایران داشته، مورد بررسی و واکاوی قرار داده است.

علاقه‌مندان به‌منظور مطالعه متن کامل این مقاله می‌توانند به فایل PDF مراجعه نمایند.