سنجش دو گفتمان انقلابی و ملّی در قلمرو جغرافیای امنیّتی جمهوری اسلامی ایران (از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون )

مولف
بهادر زارعی
مترجم
ندارد
مالک
پژوهش های جغرافیایی
موضوع
روابط بین الملل
زبان
فارسی
شماره
پنجاه و پنج
شابک
ندارد
تاریخ انتشار
۲۶ دی ۱۳۸۴
محل انتشار
پژوهش های جغرافیایی
ناشر
پژوهش های جغرافیایی

در این نوشتار تلاش بر آن بوده تا به تحلیل و بررسی دو گفتمان امنیتی موجود و سیر تکوینی آن در نظام سیاسی ایران پرداخته شود. گفتمان نخست که مایه های تئوریک خویش را از اندیشة سیاسی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اخذ نموده، به نام گفتمان انقلابی تفسیری فرا ملّی امّت محور و حتی جهانی (مستضعفین جهان) از امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌نماید. این گفتمان تا پایان جنگ عراق علیه ایران به حیات خود ادامه داد. پایان جنگ به معنای آغاز دوره‌ای نوین در ملاحظات امنیت ملّی کشور بود. در این دوره از سطح تأثیر گذاری ایستارهای ایدئولوژیک در ملاحظات امنیت ملی کاسته شد و در عوض جایگاه منافع ملی از وجاهت منطقی‌تری برخوردار گردید و تا حدودی مبنای سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این دوره تا پایان دولت خاتمی ادامه یافت که به نام گفتمان ملّی امنیت جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌شود.
واژگان کلیدی : گفتمان انقلابی، گفتمان ملّی، جغرافیای امنیتی، امنیت ملّی، تهدید سخت افزاری و نرم افزاری.
کلیدواژگان
گفتمان انقلابی؛ گفتمان ملّی؛ جغرافیای امنیتی؛ امنیت ملّی؛ تهدید سخت افزاری و نرم افزاری

علاقه‌مندان به‌منظور مطالعه متن کامل این مقاله می‌توانند به فایل PDF مراجعه نمایند.