مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی

مولف
داود فیرحی
مترجم
ندارد
مالک
فصلنامه سیاست
موضوع
مباحث نظری و حقوق
زبان
فارسی
شماره
دوره سی و هشت، شماره یک
شابک
ندارد
تاریخ انتشار
۰۵ آذر ۱۳۸۶
محل انتشار
فصلنامه سیاست
ناشر
فصلنامه سیاست

چکیده
مذهب و نظریات مذهبی اهمیتی قاطع در فهم ماهیت جنگ و اخلاق نظامی در جهان اسلام داشته و دارد. جنگ که در ادبیات فقه اسلامی با عنوان «جهاد» شناخته می شود، یکی از فروع دهگانه دیانت اسلام است. و بنابراین، یکی از ابواب اصلی فقه اسلامی می باشد. در این مقاله کوشش می کنیم برداشت اسلام شیعی از ماهیت جهاد و اخلاق نظامی در نصوص اسلامی را به اختصار مورد بررسی قرار دهیم؛ جهاد در فقه شیعه. این مقاله کوشش کرده است با نظر به دو تفکیک اساسی؛ 1) بین فقه شیعه و اهل سنت در باب جهاد از یک سوی؛ و2) تمایز بین نظریه کلاسیک و جدید شیعه درباره جهاد از سوی دیگر، به تحلیل دو مطلب اساسی در باب جهاد اقدام نماید؛ الف) دیدگاه شیعه در باب ماهیت جهاد در دوره غیبت؛ و ب) اخلاق نظامی و حقوق بشردوستانه در منابع فقه شیعه.
کلیدواژگان
اخلاق نظامی؛ اسلام؛ اهل سنت؛ جنگ؛ جهاد؛ دفاع؛ فقه شیعه

علاقه‌مندان به‌منظور مطالعه متن کامل این مقاله می‌توانند به فایل PDF مراجعه نمایند.