اوپک و شوک های نفتی؛ آسیب شناسی رفتار اوپک در بازار جهانی نفت

مولف
حمیدرضا قوام ملکی
مترجم
ندارد
مالک
فصلنامه سیاست
موضوع
روابط بین الملل
زبان
فارسی
شماره
دوره سی و نه، شماره دو
شابک
ندارد
تاریخ انتشار
۰۳ آذر ۱۳۸۹
محل انتشار
فصلنامه سیاست
ناشر
فصلنامه سیاست

پس از جنگ دوم جهانی، تقاضای نفت رو به فزونی نهاد و در دهه 1970 به حداکثر رشد خود رسید. البته تامین این میزان تقاضا تنها با واردات هر چه بیشتر از اوپک ، خصوصا اعضای خاورمیانه ای آن امکان پذیر گردید. همزمان، در ابتدای این دهه، برخی از اعضای اوپک اعطای امتیازات جدید نفتی را متوقف ساختند و مشارکت برابر در قراردادهای موجود را مطالبه کردند و حتی تعدادی از آنها صنعت نفت خود را به طور کامل ملّی کردند. این عوامل منجر به ظهور اوپک به عنوان بازیگری جدید و پر قدرت در بازار جهانی نفت گردید. اما، همانگونه که وقایع بعدی نشان داد، تسلط اوپک بر بازار عمر کوتاهی داشت و تحت تاثیر عواملی چند که عمدتاً ناشی از رفتار این سازمان پس از شوک دوم نفتی (1979) بود، به زودی این دوره به پایان رسید.
کلیدواژگان
اوپک؛ بازار جهانی نفت؛ شوک های نفتی

علاقه‌مندان به‌منظور مطالعه متن کامل این مقاله می‌توانند به فایل PDF مراجعه نمایند.