جنگ و توسعه نیافتگی در جهان سوم

مولف
سید احمد موثقی
مترجم
ندارد
مالک
فصلنامه سیاست
موضوع
جامعه شناسی و روانشناسی جنگ
زبان
فارسی
شماره
شماره دو
شابک
ندارد
تاریخ انتشار
۱۶ دی ۱۳۸۷
محل انتشار
فصلنامه سیاست
ناشر
فصلنامه سیاست

جنگ و منازعات در داخل و بین کشورهای جهان سوم و نیز بین آنها و کشورهای غربی، با وجود پایان جنگ سرد، همچنان فضای حاکم بر این کشورها و روابط بین آنها را تحت تأثیر قرار داده و توأم با ترس و تهدید، خشونت و ناامنی و بی ثباتی کرده است. این جنگ ها و منازعات از مهم ترین علل رنج و محنت انسان ها، همراه با هزینه های عظیم انسانی، اجتماعی و اقتصادی و توسعه ای، با آثار و عوارضی بسیار گسترده و پایدار بوده، و تا عمیق‌ترین لایه های وجودی انسان ها، خانواده ها و جوامع توسعه نیافته نفوذ کرده است.
کلیدواژگان
امنیت؛ بی ثباتی؛ توسعه؛ توسعه نیافتگی؛ جنگ؛ جهان سوم؛ خشونت

علاقه‌مندان به‌منظور مطالعه متن کامل این مقاله می‌توانند به فایل PDF مراجعه نمایند.