ابعاد جغرافیایی بازسازی مناطق جنگ زده استان خوزستان

مولف
احمد پوراحمد
مترجم
ندارد
مالک
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی
موضوع
مباحث قومی و منطقه ای
زبان
فارسی
شماره
شماره صد و چهل و شش
شابک
ندارد
تاریخ انتشار
۳۰ آبان ۱۳۷۷
محل انتشار
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ناشر
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پس از تجاوز نیروهای عراقی به کشور‘در طول 8 سال جنگ تحمیلی ‘ نزدیک به 20 شهر استان خوزستان دچار تخریب و 543 روستای آن با خاک یکسان گردید. پس از توقف جنگ‘با توجه به حجم گسترده خرابیها‘بازسازی مناطق جنگ زده استان خوزستان در مقیاس وسیعی با شرکت مردم و سازمانهای اجرایی بعمل آمد.
در این مقاله با اشاره به میزان تخریب و خسارت و پراکندگی جغرافیایی آن در سطح استان‘نحوة شروع بازسازی و فعالیتهای انجام شده و همچنین مهمترین ابعاد بازسازی استان خوزستان مورد توجه قرار گرفته و در پایان نتیجه گیری بعمل آمده است . بدیهی است نتایج مطالعات بازسازی مناطق جنگزده می تواند در برنامه ریزی های آینده منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: بازسازی؛ تخریب؛ عملکرد؛ مناطق جنگ زده استان خوزستان

علاقه‌مندان به‌منظور مطالعه متن کامل این مقاله می‌توانند به فایل PDF مراجعه نمایند.