ویژگیها و توزیع جغرافیایی بازسازی مناطق جنگ زده استان ایلام

مولف
احمد پوراحمد, اسماعیل علی‌اکبری
مترجم
ندارد
مالک
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
موضوع
مباحث قومی و منطقه ای
زبان
فارسی
شماره
صد و چهل و هشت
شابک
ندارد
تاریخ انتشار
۳۰ بهمن ۱۳۷۹
محل انتشار
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
ناشر
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

طی 96 ماه جنگ تحمیلی خسارات فراوانی در استان ایلام ببار آمد. در این مدت 86 نقطه شهری و روستایی مورد هجوم و حمله دشمن قرار گرفت و شهرستانهای مرزی مهران و دهلران به اشغال و تصرف دشمن درآمدند. حاصل این همه آسیب دیدگی 36467 واحد مسکونی و تجاری بغیر از سایر تأسیسات و مراکز مهم اقتصادی ‘ اجتماعی و نظامی در این استان بود.
در این مقاله با توجه به حجم و پراکندگی جغرافیایی مناطق آسیب دیده از جنگ ‘ سیر تاریخی تحولات و فعالیتهای انجام شده در بازسازی مناطق جنگ زده استان در اثنای جنگ و پس از آن مورد مطالعه قرار گرفته و به بررسی ویژگیها و کیفیت بازسازی مناطق جنگ زده و تجارب حاصل پرداخته شده است .
کلیدواژگان
ایران؛ استان ایلام؛ بازسازی‘ تخریب؛ توزیع جغرافیایی؛ جنگ زده

علاقه‌مندان به‌منظور مطالعه متن کامل این مقاله می‌توانند به فایل PDF مراجعه نمایند.