ویژگیها و توزیع جغرافیایی بازسازی مناطق جنگزده استان آذربایجان غربی

مولف
احمد پوراحمد
مترجم
ندارد
مالک
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
موضوع
مباحث قومی و منطقه ای
زبان
فارسی
شماره
دوره صد و پنجاه
شابک
ندارد
تاریخ انتشار
۳۱ مرداد ۱۳۷۸
محل انتشار
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
ناشر
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

طی هشت سال جنگ تحمیلی استان آذربایجان غربی با 212 کیلومتر مرز مشترک با عراق خسارتهای زیادی دید. شهرهای ارومیه ‘ مهاباد ‘ میاندوآب ‘ سردشت ‘ پیرانشهر و... بطور مکرر مورد تهاجم و بمبارانهای هوایی قرار گرفت و مجموعأ 008/40 واحد مسکونی و تجاری شهری و روستایی آن آسیب دید.
در این مقاله ضمن شناخت ابعاد و میزان خسارتهای جنگ در استان و پراکندگی جغرافیایی آن‘ فعالیتهای انجام شده در زمینه بازسازی ‘ مشکلات و محدودیت های آن و نیز تجارب حاصل از بازسازی بررسی شده است .
کلیدواژگان
ایران؛ استان آذربایجان غربی؛ بازسازی؛ تخریب؛ تخریب جنگی ایران و عراق؛ خسارت

علاقه‌مندان به‌منظور مطالعه متن کامل این مقاله می‌توانند به فایل PDF مراجعه نمایند.