تپه های مدن (شیخ فضل الله نوری) (1360/2/25)

تاریخ شروع
۰۱ فروردین ۱۳۶۰
تاریخ پایان
۰۱ فروردین ۱۳۶۰

شناسنامه عملیات

زمان: 25/ 2/ 1360

منطقه عملیات: آبادان - تپه های مدن(جنوب جاده ماهشهر آبادان)

سازمان عمل کننده: سپاه و ارتش

تاریخ عملیات: 25/ 2/ 1360

قبل از جنگ در میدان تیر آبادان دو عارضه با ارتفاع چند متری از سطح مناطق مجاور ایجاد شده بود که به صورت تپه‌هایی در دشت هموار منطقه شمال بهمنشیر مشاهده می‌شد. عراقی‌ها با استفاده از آنها علاوه بر اینکه جاده قفاص - به عنوان تنها عقبه زمینی مرتبط با اسکله احداث شده در قفاص - را کنترل می‌کردند، بر شهر دید داشتند و آن را دقیق زیر آتش قرار می‌دادند. برای آزادسازی این تپه‌های در تاریخ 1360/2/25 عملیاتی با فرماندهی سپاه پاسداران آبادان انجام شد. در این عملیات دو گروهان (-) ادغامی از ارتش، سپاه و بسیج از دو طرف به تپه‌ها حمله کرده، در همان لحظات اول یکی از تپه‌ها را آزاد کردند. ساعتی بعد تپه دوم نیز به تصرف نیروهای خودی درآمد. عراقی‌ها پاتک کرده و تپه‌ها را بازپس گرفتند. این تپه‌ها چندین بار دست به دست شد و نهایتاً به تصرف رزمندگان خودی درآمد. در این عملیات 20 تن از نیروها شهید شدند که در میان آنها برادر پاسدار رضا موذنی طراح این عملیات و فرمانده یکی از گروهان‌ها بود.

 با آزادسازی تپه‌های مدن، عراق که دید و کنترل خود را بر بخشی از منطقه از دست داده بود، حضور گسترده خود را در پنج کیلومتری جنوب جاده ماهشهر مورد تهدید می‌دید. بنابراین در 31 /3 /60 منطقه‌ای به وسعت 16 کیلومتر مربع را تخلیه کرده و در یک کیلومتری جنوب این جاده مستقر شد.

 

منبع: اطلس راهنما 6 - کتاب آبادان در جنگ صفحه102 الی 104