امام مهدی (عج) (عنکوش) (1360/2/31)

تاریخ شروع
۰۱ فروردین ۱۳۶۰
تاریخ پایان
۰۱ فروردین ۱۳۶۰

شناسنامه عملیات

زمان : 31 /02/ 1360

سازمان عمل کننده : سپاه و بسیج

منطقه عملیات: روستای عنکوش در دامنه تپه ابوصلیبی خات و جنوب روستای زعن

خسارات عراق: انهدام 4 تانک و انهدام 2 انبار مهمات

روستای عنکوش در دامنه ارتفاع ابوصلیبی خات و در جنوب روستای زعن قرار دارد و آزادسازی آن ارتباط زمینی از طریق غرب رودخانه کرخه را تا رقابیه و میشداغ تسهیل می‌کرد.

ارتش عراق با استقرار یک گردان مکانیزه در منطقه عنکوش، نزدیک ترین نقطه به کرخه را در غرب شوش اشغال کرده بود.

همزمان با عملیات امام علی(ع) در محور سوسنگرد، رزمندگان سپاهی و بسیجی محور شوش نیز از ساعت 3:30 بامداد 31 /2 /1360 وارد عمل شدند و تا ساعت 10:30 موفق گردیدند با انهدام یک گردان مکانیزه عراق تپه‌های حد فاصل انگوش و شلیبه را آزاد کنند. در پی آن دشمن با چند پاتک سنگین سعی کرد مواضع از دست داده را بازپس گیرد، لیکن رزمندگان خودی با تحمل تعدادی شهید و مجروح پاتک‌های دشمن را خنثی کردند.