چیلات (1360/3/11)

تاریخ شروع
۰۱ فروردین ۱۳۶۰
تاریخ پایان
۰۱ فروردین ۱۳۶۰

شناسنامه عملیات

تاریخ عملیات: 11/ 3/ 1360

فرماندهی: سپاه

سازمان رزم: مشترک

این عملیات در منطقه چیلات (دهلران-موسیان)  به صورت مشترک اجرا گردید از این عملیات اطلاعات محدودی در دست است که به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

 

منبع: کتاب ایلام در جنگ