کوئیک عزیز و کوئیک مجید (1360/3/15)

تاریخ شروع
۰۱ فروردین ۱۳۶۰
تاریخ پایان
۰۱ فروردین ۱۳۶۰

شناسنامه عملیات

زمان : 15 /3/ 1360

منطقه: کوئیک عزیز و کوئیک مجید

سازمان عملیات: مشترک

فرماندهی: سپاه

تاریخ عملیات: 15 /3/ 1360

این عملیات در منطقه کوئیک عزیز و کوئیک مجید (سرپل ذهاب-قصرشیرین-گیلانغرب)  به صورت مشترک اجرا گردید. از این عملیات اطلاعات محدودی در دست است که به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

 

منبع: اطلس راهنما 7- کتاب کرمانشاه در جنگ صفحه