شهید رستمی (دهلاویه) (1360/3/26)

تاریخ شروع
۰۱ فروردین ۱۳۶۰
تاریخ پایان
۰۱ فروردین ۱۳۶۰

شناسنامه عملیات

تاریخ عملیات: 26 / 3 / 1360

سازمان عمل کننده: سپاه ،ستاد جنگهای نامنظم

برای ازاد سازی روستای دهلاویه (13 کیلومتری شمال غربی سوسنگرد)، عملیاتی در ساعت 4:30 بامداد 1360/3/26 با تلاش یک گردان از نیروهای سپاه پاسداران و ستاد جنگ های نامنظم از دو محور آغاز شد. پیشروی نیروها با موفقیت همراه بود و در همان ساعات اولیه علاوه بر آزاد سازی روستای دهلاویه، تا یک کیلومتری غرب آن پیش رفتند.

قوای دشمن که بر اثر قدرت تهاجم خودی به ناچار عقب نشینی کرده بودند، در ساعت 9 صبح پاتک کردند که با مقاومت نیروهای خودی خنثی شد. در ساعت 16:30 باردیگر دشمن با آرایش 22 تانک و یک گردان پیاده و با پشتیبانی آتش توپخانه، فشار خود را متمرکز کردو توانست رزمندگان ایران را از منطقه آزاد شده تا 300 متری شرق دهلاویه عقب بزند.

در تاریخ 60/3/30 نیروهای ستاد جنگ های نامنظم در یک تلاش دوباره، به روستای دهلاویه شبیخون زدند که علاوه بر وارد کردن تلفاتی به نیروهای عراقی، 6 تانک را منهدم و 2 انبار مهمات را به آتش کشیدند. در این عملیات "ایرج رستمی" فرمانده جبهه دهلاویه و مسئول عملیات جنگ های نامنظم و سه تن از رزمندگان شهید و 16 تن مجروح شدند.

 

روز بعد، دکتر چمران که به منظور بازدید و معرفی فرمانده جدید به جبهه دهلاویه رفته بود، بر اثر ترکش خمپاره به شهادت رسید.

 

منبع: اطلس راهنما4 - کتاب دشت آزادگان در جنگ صفحه 83 و 84