شهید چمران (جاده آبادان) (1360/5/4)

تاریخ شروع
۰۱ فروردین ۱۳۶۰
تاریخ پایان
۰۱ فروردین ۱۳۶۰

شناسنامه عملیات

زمان: 4/ 5/ 1360

منطقه: جاده آبادان - ماهشهر

تاریخ عملیات: 4/ 5/ 1360

آخرین عملیاتی که در دوره محاصره آبادان انجام شد، عملیات شهید چمران بود که در تاریخ 60/5/4 با هدف آزادسازی جاده آبادان - ماهشهر انجام شد. طبق طرح می‌بایست دو گروهان (-) ادغامی از سپاه، ارتش و فدائیان اسلام از دو محور به خط پدافندی دشمن حمله کرده، پس از آزادسازی جاده با یکدیگر الحاق می‌کردند. برای هر محور یک گروهان (-) نیز به عنوان احتیاط در نظر گرفته شده بود. تاخیر نیروها در رسیدن به نقطه مورد نظر برای آغاز درگیری که با روشن شدن آسمان همراه بود موجب شد پس از شناسایی آنها توسط دیده بان دشمن، طرفین درگیر شوند. اندکی بعد خط در هر دو محور شکست. در حالی که پاکسازی در محور چپ پایان یافته و در محور راست در حال ادامه بود، عقب نشینی ناهماهنگی انجام شد. به این ترتیب عقبه نیروهای عمل کننده در خط خالی شد و تعدادی از رزمندگان در حالی که مقاومت می‌کردند شهید یا مجروح شدند.

 

منبع: اطلس راهنما 6 - کتاب آبادان در جنگ صفحه 107