تپه 350 (1360/5/12)

تاریخ شروع
۰۱ فروردین ۱۳۶۰
تاریخ پایان
۰۱ فروردین ۱۳۶۰

شناسنامه عملیات

زمان: 1360/05/12

سازمان عمل کننده : مشترک

تاریخ عملیات: 1360/05/12

نیروهای خودی در تاریخ1360/5/12 با هدف آزادسازی تپه 350(دهلیز) که برجاده تدارکاتی دشمن تسلط داشت وارد عمل شدند. لیکن به دلیل ضعف پشتیبانی نتوانستند به اهداف اصلی عملیات دست یابند. رزمندگان تنها موفق شدند روی تپه بلتا که دشمن ازآن برای دیده بانی استفاده می کرد مستقر شوند. این تپه بر نیروهای عراقی مستقر در کوت کاپون ، تپه چشمه و علی گره زد تسلط داشت.

دشمن برای بازپس گیری تپه بلتا ، در تاریخ 1360/05/27 با ده تانک و چند نفر بر و حدود 400 نیروی پیاده حمله ای را از سه محور (جنوب ،شمال غربی و جنوب شرقی بلتا) شروع کرد و تلاش نمود از سمت شمال نیروهای خودی را دور بزند. در محور شمالی 40 نیروی پیاده و چند تن از پاسداران ذزفول با پشتیبانی چند تانک از نفوذ دشمن در این محور جلوگیری کردند. پس از چند ساعت درگیری و عقب نشینی نیروهای خودی ،قوای دشمن از سمت شمال پیشروی کردند و از آنجا به طرف نیروهای خودی آتش می کردند. با تلاش رزمندگان دو تانک دشمن منهدم شد که به دنبال آن تانک های عراقی و دیگر قوای مهاجم از محور شمالی عقب نشینی کردند که به این ترتیب حمله دشمن خنثی شد.

 

منبع: اطلس راهنما8 - کتاب دزفول شوش اندیمشک در جنگ صفحه 80 و81