بازی دراز 2 (رجایی - باهنر) (1360/6/11)

تاریخ شروع
۰۱ فروردین ۱۳۶۰
تاریخ پایان
۰۱ فروردین ۱۳۶۰

شناسنامه عملیات

زمان: 1360/06/11 تا 1360/06/16

فرماندهی: مشترک‌

سازمان: مشترک‌

تاریخ عملیات: 1360/06/11 تا 1360/06/16

در ادامه عملیات‌های محدود سال 1360 و به منظور تکمیل هدف‌های عملیات بازی‌دراز‌‌1، منطقه بازی‌دراز بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. نیروهای سپاه پاسداران پس از عملیات 1‌/2‌/1360، شناسایی‌های بسیاری در این منطقه انجام دادند و راه‌کارهای متعددی برای اجرای عملیات به فرماندهی منطقه غرب پیشنهاد کردند. ارتش نیز برای عملیات در بازی دراز آمادگی خوبی داشت. بر این اساس، فرماندهی قرارگاه مقدم سپاه و ارتش در غرب، طرح‌ریزی و اجرای عملیات بازی‌دراز‌‌2 را در دستور کار خود قرار دادند و منطقه وسیع‌تری را نسبت به عملیات قبل انتخاب کردند؛ ارتفاعات قراویز، بنه‌دستک و کوره موش به محدوده عملیات افزوده شد و در طرح‌ریزی عملیات امکان مانور احاطه‌ای برای تسهیل در آزاد‌سازی ارتفاعات بازی‌دراز ایجاد شد. عملیات با شرکت یگان‌های سپاه پاسداران و لشکر 81 زرهی ارتش در 11‌/6‌/1360 در سه محور به اجرا درآمد. اهداف عملیات در محور شمالی ارتفاعات کوره‌موش، در محور میانی ارتفاعات بنه‌دستک و قراویز و در محور جنوبی قله‌های 1150 و 1100 بود. عملیات پنج روز ادامه داشت و در این مدت بخشی از کوره موش و چند قله قراویز آزاد شد و ارتفاع 1150 چند بار دست به دست شد، امّا دشمن با 35 بار پاتک، مانع از تثبیت منطقه آزاد شده گردید.

 

منبع: اطلس راهنما-7 کتاب کرمانشاه در جنگ، صفحه، 100