شهید مدنی (1360/6/27)

تاریخ شروع
۰۱ فروردین ۱۳۶۰
تاریخ پایان
۰۱ فروردین ۱۳۶۰

شناسنامه عملیات

زمان: 1360/06/11 تا 1360/06/16

فرماندهی: مشترک‌

سازمان: مشترک‌

بعد از عملیات‌ شهید رستمی، دشمن‌ به‌ رغم‌ در اختیار داشتن‌ دهلاویه‌ آن‌ را تخلیه‌ کرد و در غرب آن‌ مستقر شد. به‌ این‌ ترتیب‌ روستای‌ دهلاویه‌ از دشمن‌ خالی‌ شد، در حالی‌ که‌ در تصرف‌ خودی‌ نیز قرار نگرفت. به‌ منظور تصرف‌ خاکریزهای‌ خط‌ مقدم‌ دشمن‌ از دغاغله‌ تا دهلاویه‌  و در پی‌ آن‌ ورود به‌ روستای‌ دهلاویه و استقرار در آن، عملیاتی‌ مشترک‌ در تاریخ‌ 27/6/60 در جنوب‌ جاده‌ سوسنگرد ـ بستان‌ (از دهلاویه‌ تا دغاغله) انجام‌ شد.

در محور دهلاویه عملیات از ساعت 30:4 بامداد آغاز شد.  یک‌ ساعت‌ بعد رزمندگان توانستند ضمن‌ انهدام‌ چند تانک عراقی‌ها، سنگرهای‌ آنها را پاکسازی‌ کرده‌ و خاکریز اول‌ دشمن‌ را تصرف‌ کنند. به‌ دنبال‌ این‌ موفقیت‌، حرکت‌ به‌ سمت‌ خاکریز دوم‌ دشمن‌ ادامه‌ یافت‌ و نیروهای‌ خودی‌ به‌ سمت‌ چپ‌ خاکریز (به‌ سمت‌ رودخانه العباس) گسترش‌ یافتند. پس‌ از تصرف‌ خاکریز دوم‌ رزمندگان با ادامه پیشروی‌، خاکریز سوم‌ را نیز تصرف‌ کردند. با آغاز روشنایی هوا، پاتک‌های‌ دشمن‌ شروع‌ شد. نقطه‌ آسیب‌پذیر نیروهای‌ خودی‌ از جناح‌ چپ‌ خاکریز، سمت‌ رودخانه العباس‌ بود. در این‌ نقطه‌ درگیری‌ شدیدی رخ داد. دشمن‌ با آرایش‌ تانک‌ها، توان‌ خود را روی‌ خاکریز رودخانه العباس‌ متمرکز کرده‌ بود. این‌ درگیری‌ تا بعد از ظهر روز اول‌ ادامه‌ یافت‌ و نهایتاً دشمن‌ توانست‌ با فشار شدید روی نیروهای‌ خودی‌، نیمی‌ از خاکریز را بازپس‌ گیرد.

در  محور سویدانی نیروهای‌ عمل‌ کننده‌ در ساعت‌ 2 بامداد حرکت‌ خود را از غرب‌ چولانه‌ به‌ سمت‌ مواضع‌ دشمن‌ آغاز و با عبور از موانع‌ موجود تا عمق‌ 200 متری‌ مواضع دشمن‌ نفوذ کردند و آماده درگیری و پیشروی شدند. نیروهای‌ خودی‌ زیر آتش‌ متقابل‌ دشمن‌ شروع‌ به‌ پیشروی‌ کردند. در ساعت‌ 30:5 خاکریز مقدم‌ دشمن‌ سقوط‌ کرد. وجود موانع‌ و سنگرهای‌ تانک‌ دشمن‌، نفوذ به‌ سمت‌ خاکریز دوم‌ و سوم‌ را مشکل‌ کرده‌ بود. با وجود این، پیشروی‌ به‌ طرف‌ خاکریز دوم‌ و سوم‌ ادامه‌ یافت، طوری‌ که‌ تا ساعت‌ 7 صبح‌ نیروهای‌ عمل‌ کننده‌ توانستند علاوه‌ بر خاکریز دوم‌ و سوم‌، روستاهای‌ سویدانی‌، رمله‌، دحیمی‌ و مگاصیص‌ را تصرف‌ کنند.

به‌ دنبال‌ موفقیت‌ رزمندگان، دشمن‌ برای بازپس‌گیری‌ مواضع‌ از دست‌ داده‌، چندین پاتک کرد و تا ساعت‌ 11 روستای مگاصیص‌ و خاکریز سویدانی‌ ƒ دغاغله‌ را بازپس‌ گرفت. با این حال دشمن‌ نتوانست‌ به‌ مواضع‌ قبل‌ از عملیات‌ بازگردد.

بعد از عملیات شهید مدنی - که به آزادی منطقه‌ای به‌ وسعت‌ 10 تا 15 کیلومترمربع‌ انجامید - خطوط‌ پدافندی‌ منطقه‌ عملیاتی‌  سوسنگرد و تپه‌های  الله اکبر تا زمان‌ اجرای‌ عملیات‌ طریق‌القدس‌ (آذر 60) بدون‌ تغییر ماند. در این‌ عملیات‌ برادر ریخته‌گران‌ فرمانده‌ عملیاتی‌ سپاه‌ در محور دهلاویه، بر اثر اصابت‌ تیر به‌ چشمش‌ به‌ شهادت‌ رسید و پیکر او در منطقه‌ باقی‌ ماند.

 

منبع: اطلس راهنما4 - کتاب دشت آزادگان در جنگ صفحه 85 و 86