کانی سخت (1360/9/9)

تاریخ شروع
۰۱ فروردین ۱۳۶۰
تاریخ پایان
۰۱ فروردین ۱۳۶۰

شناسنامه عملیات

زمان: 9/ 9/ 1360

فرماندهی: سپاه

سازمان رزم: سپاه

تاریخ عملیات: 9/ 9/ 1360

این عملیات در منطقه پاسگاه کانی سخت (صالح آباد-میمک)  توسط سپاه اجرا گردید از این عملیات اطلاعات محدودی در دست است که به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

 

منبع:  اطلس راهنما 3- کتاب ایلام در جنگ صفحه54