ضربت ذوالفقار (1360/9/12)

تاریخ شروع
۰۱ فروردین ۱۳۶۰
تاریخ پایان
۰۱ فروردین ۱۳۶۰

شناسنامه عملیات

سازمان عمل کننده : ارتش جمهوری اسلامی

نبرد دیگری با همین نام در همین منطقه در سال 59 انجام گرفته است

در عملیات انهدامی نیروهای خودی به نام ضربت ذوالفقار، که در منطقه عمومی میمک اجرا شد، 400 نفر از نیروهای عراقی کشته یا زخمی شدند و تعدادی از تجهیزات نظامی آنها منهدم شد. از نیروهای خودی نیز 8 نفر شهید و 12 تن زخمی شدند