سه گلان-چیلات (1360/10/21)

تاریخ شروع
۰۱ فروردین ۱۳۶۰
تاریخ پایان
۰۱ فروردین ۱۳۶۰

شناسنامه عملیات

زمان : 25/ 10/ 1360

فرماندهی نبرد: سپاه

سازمان عمل کننده: سپاه

تاریخ عملیات: 25/ 10/ 1360

 

این عملیات در منطقه سه گلان-چیلات (دهلران-موسیان)  توسط سپاه اجرا گردید از این عملیات اطلاعات محدودی در دست است که به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

 

منبع: اطلس راهنما 3- کتاب ایلام در جنگ صفحه 80