دهلران (1360/11/12)

تاریخ شروع
۰۱ فروردین ۱۳۶۰
تاریخ پایان
۰۱ فروردین ۱۳۶۰

شناسنامه عملیات :

زمان: 12/ 11/ 1360

فرماندهی نبرد: سپاه

سازمان عمل کننده: سپاه

تاریخ عملیات: 12/ 11/ 1360

این عملیات در منطقه ابراهیم قتال-چیلات (دهلران-موسیان)  توسط سپاه اجرا گردید از این عملیات اطلاعات محدودی در دست است که به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

 

منبع: اطلس راهنما 3- کتاب ایلام در جنگ صفحه80