خوزستان در جنگ

مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
مولف
ابوالقاسم حبیبی
ناشر
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
معرفی کننده کتاب
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نام ماخذ
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
سرشناسه
حبیبی، ابوالقاسم
شابک
5-45-5443-600-978‬‬‬
تاریخ انتشار
۰۱ فروردین ۱۳۷۹
موضوع
جنگ ایران و عراق، 1367-1359، نقشه‌ها، خوزستان
مشخصات
اطلس راهنما
زبان
نام مجموعه
اطلس
شماره در مجموعه
0
نوبت آخرین چاپ
8
تاریخ آخرین چاپ
۰۱ فروردین ۱۳۹۰
وزن
0 گرم
تعداد صفحات
66
قیمت
30000 ریال

این اطلس، شامل وقایع جنگ (جدول‌ها، نمودارها و نقشه‌های نظامی) مربوط به استان خوزستان و دارای پنج فصل است. فصل اول، خوزستان را قبل از انقلاب و از انقلاب اسلامی تا شروع جنگ و هجوم ارتش عراق به این سرزمین و اهداف عراق از این هجوم و میزان دستیابی به آن تشریح می‌کند. هریک از فصل‌های دو تا چهار، به گزارش هجوم دشمن در هریک از محورهای سه‌گانه‌ی خوزستان (شوش ـ دزفول، سوسنگرد ـ اهواز و خرمشهر ـ آبادان) اختصاص یافته است. همچنین عملیات‌های تعقیب متجاوزان که در هریک از این محورها انجام شده، به همراه نتایج آن با نمودار و جداول مربوطه بیان شده است. در فصل پنجم نیز تهاجم مجدّد عراق و حماسه‌ی بزرگ رزمندگان در عقب راندن متجاوزان ارائه شده است. تصاویر ارائه شده همراه با متن توضیحی هستند.

مجموعه اطلس راهنما- شماره 1

با انتخاب یکی از موارد زیر می توانید این کتاب را تهیه کنید:

  نسخه چاپی

  نسخه الکترونیکی

فهرست:

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: خوزستان قبل از انقلاب

فصل دوم: خوزستان در بحران پس از انقلاب اسلامی

فصل سوم: وضعیت قوای نظامی ایران و عراق در آستانه جنگ

فصل چهارم: آغاز تهاجم به خوزستان

فصل ششم: محور شوش - دزفول

فصل هفتم: محور سوسنگرد - اهواز

فصل هشتم: محور خرمشهر - آبادان

فصل نهم: پایان جنگ