روزشمار جلد 2 - بحران در خوزستان

تاریخ انتشار
۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸
صاحب اثر
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

برای مشاهده شرح روز بر روی دریافت فایل کلیک کنید.

16 گزارش كيهان از راهپيمايي مسلحانه هزاران نفر تحت عنوان “ خلق عرب مسلمان خوزستان “ در اهواز عليه جريان‌هاي قومي و به پشتيباني از امام خميني ، دولت بازرگان و محكوميت تجزيه‌طلبي در كشور.

17 تحليل ، ريشه‌يابي و ارائه نمونه‌هايي درباره درگيري‌هاي غرب كشور : دو مضمون و ماهيت متفاوت ولي متحد در منطقه وجود دارد ، اول حوادث ناشي از تحركات گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي مخالف نظامي اسلام با دعاوي قومي و منطقه‌اي . دوم حوادث ناشي از تحركات ضد انقلابيون وابسته به رژيم گذشته و يا اختلافات ارضي و محلي . دسته دوم عملاً در خدمت توسعه و گسترش نفوذ عوامل دسته اول قرار دارند.

18 حكم اعدام براي 27 تن از عمال رژيم سابق از جمله حبيب القانيان سرمايه‌دار فاسد وابسته به صهيونيزم و انعكاس آن در رسانه‌هاي غربي و اسرائيل.

19 تشريح برنامه‌ها و سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس توسط تيمسار احمد مدني فرمانده نيروي دريايي و بازتاب آن در كويت.

20 آغاز درگيري رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

21 مصاحبه تلويزيوني آيت الله غروي معاون سرپرست كميته‌هاي انقلاب درباره چگونگي اجراي دستورات امام در خصوص نحوه رسيدگي به تخلفات و پاكسازي كميته‌ها.

22 درخواست يدالله سحابي زير مشاور در طرح‌هاي انقلاب از سفارت آمريكا در تهران مبني بر ارسال يك نسخه از قانون جمهور فدراتيو آمريكا براي استفاده در تدوين قانون اساسي جديد ايران.

23 گزارش سفارت آمريكا در تهران به وزرات امور خارجه آن كشور ، شامل : ارزيابي موقعيت شخصيت‌ها و جريان‌هاي مختلف سياسي در ايران از جمله امام خميني، آيت الله طالقاني، آيت الله شريعتمداري، آيت الله شبير خاقاني، آيت الله گلپايگاني، آقاي هاشمي رفسنجاني، امير انتظام، مهندس بازرگان، دكتر سحابي، دكتر يزدي، نهضت آزادي، چريك‌هاي فدايي و مجاهدين خلق.