روزشمار جلد 2 - بحران در خوزستان

تاریخ انتشار
۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۸
صاحب اثر
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

برای مشاهده شرح روز بر روی دریافت فایل کلیک کنید 

53 گزارش مفصل دفتر هماهنگي مناطق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از وضعيت روحانيت و ديگر جريان‌ها و گروه‌هاي صاحب نفوذ در خرمشهر ، تشديد تقابل بين آنها و پيش‌بيي اينكه بالاخره
برخورد مسلحانه در شهر روي خواهد داد و ارائه پيشنهادهاي پيشگيرانه.

54 سخنراني خواهر امام موسي صدر در يزد و درخواست از دولت اسلامي براي يافتن امام موسي صدر؛ تظاهرات مردم به همراه آيت الله صدوقي به حمايت از خواهر امام موسي صدر؛ تلگرام آيت الله
شريعتمداري به كنفرانس وزيران خارجه كشورهاي اسلامي و درخواست گنجاندن موضوع ناپديد شدن امام موسي صدر در دستور كار كنفرانس.

55 بازتاب اعدام القانيان سرمايه‌دار صهيونيست در بين شخصيت‌ها و رسانه‌هاي وابسته به اسرائيل.

56 اعلام تصميم ايران درباره افزايش قيمت نفت صادراتي خود براي دومين بار در طول يك ماه اخير؛ تفسير راديو لندن دربارة اين تصميم و تأثير آن در اوضاع كلي نفت و قيمت‌گذاري كشورهاي عضو
اوپك.

57 رهنمودهاي رئيس سازمان سيا به قرارگاه سيا در تهران در مورد كانال‌هاي برقراري تماس با آيت الله شريعتمداري و نقش وي در حزب خلق مسلمان ، همچنين بررسي ميزان نفوذ ، تعداد اعضا و كادرهاي حزب با تأكيد بر اينكه هدف آمريكا از هرگونه اقدام سياسي ، روي كار آمدن دولتي است كه در مورد منافع ايالات متحده نظر موافق داشته باشد.