خبرهای لحظه ای عملیات بیت المقدس - تیپ کربلا

شماره
117188
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
2
تاریخ تولید
۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۱

    گزارش لحظه به لحظه عملیات بیت المقدس تیپ 25 کربلا

    این گزارش بسیار مختصر و دست نویس، محدوده زمانی ساعت 00:55 روز 10/ 2/ 61 تا 14:19 همان روز را در بر می گیرد.

    این سند در دو برگ توسط مدیریت تحلیل نبرد تیپ کربلا تهیه گردیده است.

    خبرهای لحظه ای عملیات بیت المقدس - تیپ کربلا

    خبرهای لحظه ای عملیات بیت المقدس - تیپ کربلا