اسامی یگان های شرکت کننده در عملیات فتح المبین

شماره
6831
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
1
تاریخ تولید
۰۲ فروردین ۱۳۶۱

    اسامی بعضی از یگان های شرکت کننده در عملیات فتح المبین