خلاصه بازجویی از اسرای عراقی در عملیات محرم

شماره
113386
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
3
تاریخ تولید
۱۶ آبان ۱۳۶۱

    این سند خلاصه گزارشی است از بازجویی اسرائی که درمورخه 1361/8/16 درمنطقه قرارگاه عملیاتی قائم به اسارت نیروهای اسلام درآمدند و در آن اطلاعات بیان شده از سوی اسرا در مورد یگان های شرکت کننده، یگان های احتیاط، یگان های آسیب دیده دشمن و .. بدون ارزیابی اطلاعاتی اشاره شده است.

    خلاصه بازجویی از اسرای عراقی در عملیات محرم

    خلاصه بازجویی از اسرای عراقی در عملیات محرم

    خلاصه بازجویی از اسرای عراقی در عملیات محرم