حملات نیروهای عراقی به پاسگاه های مرزی (قبل ازآغازجنگ)

شماره
34161
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
1
تاریخ تولید
۰۵ تیر ۱۳۵۹

  گزارش ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به دفتر ریاست جمهوری درباره درباره حملات نیروهای عراقی  به پاسگاه های چهارشیرکه- سه تپان و سانواپا و درگیری با آنان در تاریخ 5 تیر 59

  از: ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران رکن 3 دایره عملیات

  به: دفترریاست جمهوری

  رونوشت:

  دفتر امور انقلاب

  وزارت کشور

  ستاد مشترک ارتش

   

  گزارش مرزبانی سومار گویاست درگیری همچنان ادامه دارد و ارتش عراق شدیدا پاسگاه های چهارشیرکه- سه تپان - سانواپا را زیرآتش توپخانه قرار داده و همچنین ساختمان پاسگاه سلمان کشته بطور کلی خراب و منهدم گردیده است. پاسگاه های مذکور با پشتیبانی یگان ارتش مستقر درنفت شهر به آتش آنان پاسخ داده و از تلفات پرسنلی درپاسگاه سلمان کشته تاکنون گزارشی نرسیده است.

   

  ازسوی فرمانده ژاندارمری

  سرتیپ مالک

  حملات نیروهای عراقی به پاسگاه های مرزی (قبل ازآغازجنگ)