آمارنوبه ای نیروی انسانی (شهید و مجروح) لشکر32 انصارالحسین

شماره
26898
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
3
تاریخ تولید
۰۷ بهمن ۱۳۶۵

این آمار مربوط به حین عملیات تکمیلی کربلا 5 لشکر 32 انصارالحسین (ع) بوده که مربوط به  تاریخ 12/7 الی 65/12/11 می باشد.در این آمار واحدهای لشکر را با ذکر پاسدار- وظیفه و بسیجی که شهید یا زخمی شده اند را مشخص کرده است.

آمارنوبه ای نیروی انسانی (شهید و مجروح) لشکر32 انصارالحسین

آمارنوبه ای نیروی انسانی (شهید و مجروح) لشکر32 انصارالحسین

آمارنوبه ای نیروی انسانی (شهید و مجروح) لشکر32 انصارالحسین