آمار نوبه‌ای نیروی انسانی لشکر21 امام رضا (ع) درعملیات کربلا 5

شماره
26002
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
2
تاریخ تولید
۲۹ دی ۱۳۶۵

    آمار نیروی انسانی یگان پس از گذشت 10 روز از عملیات کربلا 5 با ذکر تعداد تفکیکی شهدا و مجروحین.

    آمار نوبه‌ای نیروی انسانی لشکر21 امام رضا (ع) درعملیات کربلا 5

    آمار نوبه‌ای نیروی انسانی لشکر21 امام رضا (ع) درعملیات کربلا 5