بازسازی آرایش پدافندی ازطرف فرماندهی لشکر6 عراق

شماره
35084
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد
زبان
تعداد
2
تاریخ تولید
۱۰ اسفند ۱۳۶۲

    این سند که مربوط به عملیات خیبر است، ترجمه نامه فرمانده تیپ93 پیاده (تقویت) به یگان‌های تحت امر خود به تاریخ 10/12/ 1362 و حاوی دستورات ابلاغی ازسوی فرماندهی سپاه سوم عراق، جهت تقویت و بازسازی مواضع پدافندی می‌باشد.

    تحکیم و تقویت مواضع و بازسازی مواضع پدافندی عراق و احداث شبکه موانع، میدان مین و سیم‌خاردار و هماهنگی به‌کارگیری سلاح‌های پشتیبانی‌کننده برای دفاع از حملات رزمندگان اسلام.

    بازسازی آرایش پدافندی ازطرف فرماندهی لشکر6 عراق

    بازسازی آرایش پدافندی ازطرف فرماندهی لشکر6 عراق