بررسی اجمالی لشکر27 ازمنطقه عملیاتی کربلا 5

شماره
60531
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
4
تاریخ تولید
۱۷ دی ۱۳۶۵

این سند در اتاق جنگ واحد اطلاعات و عملیات لشکر27 محمد رسول الله (ص) در تاریخ 65/10/17 (دو روز قبل ازعملیات) تهیه شده است با توجه به فاصله اندک بین عملیات کربلا 4 و کربلا 5 (پانزده روز) وضرورت آماده شدن سریع یگانها برای انجام عملیات ، لشکر 27 که یکی از یگانهای عمل کننده در این نبرد بوده به بررسی اجمالی از منطقه عملیاتی پرداخته است ومشخصات منطقه را ثبت کرده است.

بررسی اجمالی لشکر27 ازمنطقه عملیاتی کربلا 5

بررسی اجمالی لشکر27 ازمنطقه عملیاتی کربلا 5

بررسی اجمالی لشکر27 ازمنطقه عملیاتی کربلا 5

بررسی اجمالی لشکر27 ازمنطقه عملیاتی کربلا 5