اختلاف نظر در نحوه بگارگیری توپخانه ارتش در عملیات والفجر8

شماره
26411
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد
زبان
تعداد
3
تاریخ تولید
۲۱ بهمن ۱۳۶۵

    خلاصه گزارش نوبه ای قرارگاه نوح از وضعیت مناطق تحت کنترل خود و وضعیت کلی دشمن وخودی درمناطق (بوارین- فاو- خورعبدالله و خلیج)