بررسی سواحل و موانع دشمن در عملیات والفجر 8

شماره
11314
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
3
تاریخ تولید
۰۶ دی ۱۳۶۴

بررسی، شناسایی و درک حالت های مختلف جریان آب اروند (که در قسمت های مختلف رودخانه و در زمان های مختلف، وضعیتی متفاوت دارد) ماه ها بطول انجامید. اطلاعات موجود در مورد تاریخچه این رودخانه و اوضاع جوی منطقه خسروآباد و فاو طی 20 ساله گذشته از سازمان هواشناسی اخذ شد و اطلاعات کافی دراین زمینه گرد آمد و سپس جداول مورد نیاز از جریان جزر و مد رودخانه درحالات و زمان ها و نقاط مختلف تهیه گردید.

بر اساس این گزارش که حدود یک ماه قبل از عملیات والفجر 8 با بکارگیری نیروهای شناسایی و غواصان تهیه شده است وضعیت موانع درخط اول دشمن، دارای چولان هایی به ارتفاع 1/5 متر وموانع خورشیدی و سیم خاردارهای حلقوی وخطی درمراحل بعدی است و وضعیت گل و لای به گونه ای است که مشکلاتی فراوانی را جهت تردد نیروی پیاده و بکارگیری صحیح جنگ افزارها و تجهیزات به وجود می آورد.

گروه شناسایی «اُحُد» به فرماندهی غلامرضا محرابی مسئولیت تهیه این گزارش را بر عهده داشته است.

بررسی سواحل و موانع دشمن در عملیات والفجر 8

بررسی سواحل و موانع دشمن در عملیات والفجر 8

بررسی سواحل و موانع دشمن در عملیات والفجر 8