بررسی عملیات خیبر در جلسه فرماندهان

شماره
16770
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
5
تاریخ تولید
۰۴ شهریور ۱۳۶۳

  جلسه ای درتاریخ 1362/4/15 با حضور فرماندهان یگان های رزمی و مسئولین مناطق و واحدهای قرارگاه خاتم برای بررسی نقاط ضعف و قوت عملیات خیبر برگزار می شود.

  خلاصه مذاکرات انجام شده در مورد معایب و ضعف ها و مشکلات قبل از عملیات و عدم هماهنگی  بین نیروها درعملیات می باشد. همچنین برخی نقاط قوت عملیات مانند انتقال نیروها از غرب به جنوب توسط قرارگاه نصرت و شناسایی و کسب اطلاعات از دشمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

  بررسی عملیات خیبر در جلسه فرماندهان

  بررسی عملیات خیبر در جلسه فرماندهان

  بررسی عملیات خیبر در جلسه فرماندهان

  بررسی عملیات خیبر در جلسه فرماندهان

  بررسی عملیات خیبر در جلسه فرماندهان